Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Βιβλιογραφική Υποστήριξη Μαθημάτων


Στα πλαίσια αναβάθμισης του συστήματος ALEPH, όπου φιλοξενείται ο ηλεκτρονικός κατάλογος της βιβλιοθήκης μας, καθώς και στα πλαίσια του έργου "Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών στη Βιβλιοθήκη ΕΜΠ -ΑΡΙΑΔΝΗ", έχει ξεκινήσει η ανάπτυξη μιας νέας υπηρεσίας, η οποία προσδοκούμε να προσφέρει ολοκληρωμένη βιβλιογραφική κάλυψη στα μαθήματα που διδάσκονται στις Σχολές του Πολυτεχνείου. Στόχος μας είναι η αναβάθμιση της συνεργασίας της βιβλιοθήκης με τους Τομείς, έτσι ώστε να υποστηριχθεί η εκπαιδευτική διαδικασία με πολλαπλή βιβλιογραφία.
    Σκοπός μας είναι, αυτή η υπηρεσία να αναπτυχθεί με τρόπο ώστε να περιλαμβάνει τα εξής:

  • Ειδικό χώρο (κατάλογο) μέσα στο δημόσιο βιβλιογραφικό κατάλογο (OPAC) του ALEPH, με την ονομασία Course Reading, όπου θα καταγραφούν τα μαθήματα που προσφέρονται σε κάθε τομέα, ο διδάσκοντας του καθενός, στοιχεία όπως ο κωδικός του μαθήματος, το εξάμηνο που προσφέρεται και βέβαια η βιβλιογραφία που καλύπτει το κάθε μάθημα.
  • Η βιβλιογραφία αυτή να οργανωθεί και να τοποθετηθεί σε ειδικό χώρο μέσα στη βιβλιοθήκη και η διαχείριση της να υπόκειται σε κανόνες όπως, μικρής διάρκειας δανεισμός, ενδεχομένως μόνο σε ώρες που είναι κλειστή η βιβλιοθήκη, να προσφέρεται σε πολλαπλά αντίτυπα, έτσι ώστε να καλύπτει τη χρήση μέσα στη βιβλιοθήκη.
  • Η ενημέρωση αυτής της συλλογής να γίνεται ανά εξάμηνο
Πιστεύουμε πως με αυτό τον τρόπο, κάθε φοιτητής θα έχει στη διάθεσή του το απαραίτητο υλικό για την συμμετοχή του στα μαθήματα και τις εργασίες αυτών.

Οδηγίες αναζήτησης στο Course Reading