Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Ελληνική Επιστηµονική και Τεχνική Βιβλιογραφία (1830-1940)


Η "Ελληνική Επιστηµονική και Τεχνική Βιβλιογραφία (1830-1940)" συγκροτήθηκε στο πλαίσιο του προγράµµατος "Εκσυγχρονισµός της Βιβλιοθήκης του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου" του Β' ΚΠΣ.
Στόχος του έργου είναι η συγκρότηση της επιστηµονικής και τεχνικής βιβλιογραφίας που δηµοσιεύεται στην Ελλάδα, από την ίδρυση του ελληνικού κράτους το 1830 µέχρι το 1940. Ο όρος επιστηµονική αναφέρεται στις θετικές και εφαρµοσµένες επιστήµες, ενώ ο όρος τεχνική περιλαµβάνει οτιδήποτε σχετίζεται µε την εισαγωγή, διάδοση και εξέλιξη της τεχνολογίας και των τεχνικών. Το έργο σκοπεύει να προσφέρει στους ερευνητές ένα εύχρηστο εργαλείο, το οποίο έχει τη δυνατότητα, λόγω της µορφής του, να εµπλουτίζεται, να βελτιώνεται και να διορθώνεται συνεχώς.
Η συγκοµιδή µας παρουσιάζει τους τίτλους περίπου 3.700 εντύπων πάσης φύσεως, διδακτικά εγχειρίδια, µονογραφίες, ποικίλα επιστηµονικά και τεχνικά έργα, φυλλάδια κ.λπ., τα οποία καλύπτουν το µέγιστο τµήµα των βιβλίων αυτής της περιοχής.
Πρόκειται για υλικό το οποίο εντοπίστηκε κυρίως µε αυτοψία από τους συνεργάτες του προγράµµατος σε µεγάλες ή µικρότερες βιβλιοθήκες. Επειδή σκοπός της παρούσας βιβλιογραφίας είναι να διευκολύνει τους ερευνητές που ασχολούνται µε την ιστορία των επιστηµών και της τεχνολογίας, συµπεριλαµβάνονται και βιβλία ελλήνων επιστηµόνων που τυπώθηκαν από ελληνικά τυπογραφεία σε ξένη γλώσσα, αλλά και ξένες εκδόσεις όπως, λόγου χάρη, διάφορες διδακτορικές διατριβές.

Τα έργα προέρχονται από τις ακόλουθες βιβλιοθήκες:
  • Ιστορική Βιβλιοθήκη Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ)
  • Μπενάκειος Βιβλιοθήκη (Βιβλιοθήκη της Βουλής) (ΒΒ)
  • Βιβλιοθήκη Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ)
  • Βιβλιοθήκη Σχολής Ναυτικών Δοκίµων (ΣΝΔ)
  • Βιβλιοθήκη Σιβιτανιδείου Σχολής Τεχνών και Επαγγελµάτων (ΣΙΒ)
  • Βιβλιοθήκη Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδας (ΤΕΕ)

Το γενικό συντονισμό του έργου και της ομάδας εργασίας είχε ο καθηγητής Μιχάλης Ασημακόπουλος.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο, καθώς και η πλήρης βάση δεδομένων (Access) βρίσκονται στο παρακάτω αρχείο.
Κατάλογος της συλλογής "Ελληνική Επιστηµονική και Τεχνική Βιβλιογραφία (1830-1940)" (συμπιεσμένο αρχείο 731Kb).
Σημείωση: Η βάση δεδομένων χρησιμοποιεί πολυτονικό σύστημα. Για το λόγο αυτό, απαραίτητη είναι η εγκατάσταση κάποιας πολυτονικής γραμματοσειράς.

Η συλλογή της Ελληνικής Επιστημονικής & Τεχνικής Βιβλιογραφίας (1830-1940), έχει ψηφιοποιηθεί και είναι διαθέσιμη (με τα πλήρη κείμενά της) στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ε.Μ.Π.