Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Συχνές Ερωτήσεις ΔιαδανεισμούΗ υπηρεσία διαδανεισμού εντοπίζει για εσάς και σας προμηθεύει υλικό από άλλες βιβλιοθήκες. Η υπηρεσία παρέχει υλικό το οποίο δεν περιλαμβάνει η Βιβλιοθήκη στις συλλογές της. Top

Για όσους δεν ανήκουν στην πολυτεχνειακή κοινότητα δεν παρέχεται η δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας διαδανεισμού. Top

Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας δίνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας (Μέλη Δ.Ε.Π, Προσωπικό, Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές) αρκεί να είναι κάτοχοι της κάρτας Βιβλιοθήκης. Top

Η κάρτα βιβλιοθήκης είναι απαραίτητη για την χρήση τόσο της υπηρεσίας διαδανεισμού, όσο και της υπηρεσίας δανεισμού. Top

Πρέπει να βεβαιώνεστε ότι το υλικό που σας ενδιαφέρει δεν διατίθεται από τη βιβλιοθήκη σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Επίσης, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές που υποβάλλουν αίτηση για παραγγελία άρθρων από το εξωτερικό (British Library) θα πρέπει να προσκομίζουν βεβαίωση από τον/την υπεύθυνο της ερευνητικής τους εργασίας, όπου θα πιστοποιείται η αναγκαιότητα του υλικού για να εξυπηρετήσει συγκεκριμένη ερευνητική δραστηριότητα.
Δεν απαιτείται βεβαίωση για υλικό που βρίσκεται εντός Ελλάδος και το οποίο παραγγέλνεται με τη βοήθεια του Δικτύου Ε.Δ.Ε.Τ.Β.. Top

Μπορείτε να ζητήσετε άρθρα περιοδικών, ανακοινώσεις από πρακτικά συνεδρίων, αποσπάσματα από βιβλία, μεταπτυχιακές εργασίες και διδακτορικές διατριβές, ακόμη και βιβλία υπό προϋποθέσεις. Σε κάθε περίπτωση το υλικό που αιτείστε θα πρέπει να μην υπάρχει στο Ε.Μ.Π. ή διαθέσιμο ηλεκτρονικά. Top

Θα πρέπει να αναζητήσετε από τον Συλλογικό Κατάλογο των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών ή τον Εικονικό Συλλογικό Κατάλογο «Ζέφυρος», τις βιβλιοθήκες που ενδεχομένως να διαθέτουν το βιβλίο που επιθυμείτε. Ακολούθως, υποβάλλετε αίτημα στην Κεντρική Βιβλιοθήκη, (ηλεκτρονικό ή έντυπο), η οποία και το προωθεί. Σε περίπτωση θετικής απόκρισης από τη βιβλιοθήκη – προμηθευτή αναλαμβάνετε τα έξοδα παραλαβής και αποστολής του βιβλίου με υπηρεσία ταχυμεταφοράς (courier). Top

Ναι μπορείτε να κάνετε χρήση του συστήματος Ηλεκτρονικής Υποβολής και Παρακολούθησης Αιτήσεων Διαδανεισμού. Επίσης, μπορείτε να βρείτε το έντυπο αίτησης στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης. Το έντυπο θα πρέπει να το εκτυπώσετε και να το καταθέσετε στη βιβλιοθήκη. Top

Προσωρινά, η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν. Έχει θεσπιστεί όμως ένα όριο παραγγελιών που αντιστοιχεί σε 10 παραγγελίες για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανά χρήστη. Το όριο αυτό έχει ισχύ μόνο για παραγγελίες που γίνονται από το εξωτερικό, επειδή το κόστος είναι αρκετά υψηλό, ενώ για το εσωτερικό δεν υπάρχει αντίστοιχο όριο. Top
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το:
Γραφείο Διαδανεισμού
Ε-mail: libill@central.ntua.gr
Τηλ: 210-772 1250, Fax: 210-772 1565
κ. Καραχρήστου Εύη, Βιβλιοθηκονόμος
κ. Κόκκορη Βασιλική, Βιβλιοθηκονόμος, MSc