Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Συχνές Ερωτήσεις - Help Desk
Last Update: 20/11/2008Για να μπορεί ο χρήστης να χρησιμοποιήσει την εφαρμογή Help Desk, πρέπει να δημιουργήσει ένα δικό του προφίλ επικοινωνίας με το σύστημα ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:
  • Δημιουργία Νέου Χρήστη “New User” όπου και συμπληρώνουμε τα ζητούμενα πεδία, και πατώντας “submit” γίνεται η εγγραφή μας.
  • Εν συνεχεία, συνδεόμαστε με το “Username” “Password” που έχουμε επιλέξει.
  • Αφού έχουμε συνδεθεί μπορούμε να αναζητήσουμε στο “Knowledge Base” δηλ. στη Βάση Δεδομένων για ερωτήσεις που έχουν ήδη αποθηκευτεί.
  • Για να κάνουμε νέα ερώτηση επιλέγουμε “Submit New Problem”, συμπληρώνουμε τα πεδία που χρειάζεται και επιλέγουμε “Submit Problem”.
  • Για να δούμε την απάντηση πρέπει να συνδεθούμε στο “Help Desk”.
  • Top


Η Υπηρεσία απευθύνεται στα μέλη της Πολυτεχνειακής καθώς και της ευρύτερης Πανεπιστημιακής και ερευνητικής κοινότητας και έχει σκοπό να καλύψει τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών μέσω της εικονικής υπηρεσίας πληροφόρησης. Top

Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις γενικού ενδιαφέροντος (πληροφοριακές), να ζητήσετε βιβλιογραφία για συγκεκριμένο θέμα (βιβλιογραφικές), να κάνετε ερωτήσεις για τις Υπηρεσίες δανεισμού (ανανέωση, κράτηση υλικού), να ζητήσετε πληροφορίες πρόσβασης σχετικά με ηλεκτρονικές πηγές, IP διευθύνσεις καθώς και ερωτήσεις σχετικά με τη ψηφιακή Βιβλιοθήκη όπως πληροφορίες σχετικά με διπλωματικές, μεταπτυχιακές, διδακτορικές διατριβές και ψηφιακές συλλογές. Οι ερωτήσεις πρέπει να είναι σύντομες και σαφείς. Απαντήσεις που θα αφορούν σύσταση εξαντλητικής βιβλιογραφίας δεν θα δίνονται μέσω του “Help Desk”. Top

Η Υπηρεσία αυτή δεν αφορά εις βάθος έρευνα Θα λάβετε σύντομη απάντηση σε συγκεκριμένα και σαφή ερωτήματα. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις θα δίνονται από τις έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές της βιβλιοθήκης και από επιλεγμένες ιστοσελίδες του διαδικτύου, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα πνευματικά δικαιώματα (copyright). Top

Οι ερωτήσεις μπορεί να υποβάλλονται όλο το 24ωρο. Απαντήσεις θα δίνονται εντός δύο εργάσιμων ημερών. Top
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
Ε-mail: helpdesk@lib.ntua.gr
Τηλ: 210-772 3878