Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Συχνές Ερωτήσεις - Παραγγελία Βιβλίων και Περιοδικών της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π.
Last Update: 15/10/2008Παραγγελίες μπορούν να κάνουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ. Top
Στις κατηγορίες του τακτικού προϋπολογισμού και της πολλαπλής βιβλιογραφίας. Top

Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται στην αντίστοιχη φόρμα παραγγελίας. Top

Για την παραγγελία βιβλίων τακτικού προϋπολογισμού χρειάζονται οι υπογραφές του καθηγητή καθώς και του προέδρου του τομέα. Για την παραγγελία βιβλίων πολλαπλής βιβλιογραφίας χρειάζεται μόνο η υπογραφή του καθηγητή. Top

Για την παραγγελία περιοδικών αποφασίζει η βιβλιοθήκη, για την παραγγελία βιβλίων τακτικού προϋπολογισμού είναι απαραίτητη η έγκριση της από το πρυτανικό συμβούλιο ενώ για την πολλαπλή βιβλιογραφία η παραγγελία γίνεται άμεσα. Top

Προτείνουμε αντίτυπα σε σχέση με τον αριθμό των σπουδαστών, πάντα όμως περισσότερα από ένα(1) για κάθε τίτλο. Top
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το:
Γραφείο Καταλογογράφησης
κ. Παλαιού Αλεξάνδρα, Βιβλιοθηκονόμος
Ε-mail: library@central.ntua.gr
Τηλ: 210-772 1875