Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Πληροφορίες ορόφων


Περιγραφή χώρου ανά όροφο:
Ισόγειο:
Περιοδικά τρέχοντα και παλαιότερα τεύχη.
Διδακτορικές διατριβές, Διπλωματικές εργασίες.
Συλλογή βιβλίων που έχουν εκδοθεί από το 1950 μέχρι και το 1970.
Νησίδα 22 SunRay τερματικών για το κοινό.
Θέσεις ατομικής μελέτης.
Αναγνωστήρια.
2 Φωτοτυπικά μηχανήματα.
Γραφεία προσωπικού.
1ος Όροφος:
Είσοδος.
Ειδικά ντουλάπια φύλαξης (Lockers).
Εκθετήρια νεοεισερχομένων βιβλίων.
Χώρος εξυπηρέτησης / Παροχής Πληροφοριών.
Χώρος εξυπηρέτησης Δανεισμού.
Ιστορική Βιβλιοθήκη (ειδική συλλογή κλειστής πρόσβασης).
Πληροφοριακό Υλικό (Εγκυκλοπαίδειες, Εγχειρίδια, Λεξικά).
Συλλογή βιβλίων Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
3 Φωτοτυπικά μηχανήματα.
Νησίδα 6 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το κοινό.
1 Μηχάνημα ανάγνωσης Microfich.
Αναγνωστήρια.
Θέσεις ατομικής μελέτης.
Γραφεία προσωπικού.

2ος Όροφος:
Βιβλία Κύριας συλλογής.
Αναγνωστήρια.
Αίθουσες ομαδικής μελέτης.
Θέσεις ατομικής μελέτης.