Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Κανονισμός Διαδανεισμού


Απαραίτητη προϋπόθεση για τους χρήστες οι οποίοι ενδιαφέρονται να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία Διαδανεισμού, είναι η κατοχή κάρτας βιβλιοθήκης ή του φοιτητικού πάσου τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν λήξει.

Προσωρινά, η υπηρεσία Διαδανεισμού παρέχεται δωρεάν. Έχει θεσπιστεί όμως ένα όριο παραγγελιών που αντιστοιχεί:

Α. Άρθρα περιοδικών: 10 παραγγελίες ανά χρήστη για κάθε ακαδημαϊκό έτος.
B. Βιβλία: 5 παραγγελίες για βιβλία που εντοπίζονται στις ελληνικές βιβλιοθήκες, για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανά χρήστη. Τα έξοδα αποστολής & επιστροφής (μέσω courier) των βιβλίων επιβαρύνουν, εξ' ολοκλήρου το Ε.Μ.Π. Ο χρόνος δανεισμού καθορίζεται στις 10 ημέρες.
Γ. Πρότυπα: 3 παραγγελίες για κάθε ακαδημαϊκό έτος ανά χρήστη, εξαιτίας του υψηλού κόστους πρόσκτησης από την British Library.

Άρθρα και βιβλία παραλαμβάνονται αποκλειστικά από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, είτε από τον πάγκο πληροφοριών είτε από το γραφείο της υπηρεσία διαδανεισμού. Μέσω e-mail αποστέλλονται μόνο τα άρθρα που προέρχονται από τις Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες.

Σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής, καταστροφής ή απώλειας του υλικού, ο ενδιαφερόμενος χρήστης ή η συνεργαζόμενη βιβλιοθήκη, καλύπτουν το σύνολο των εξόδων που θα βαρύνουν τη Βιβλιοθήκη.

Η Βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα να μην παρέχει τις παραπάνω υπηρεσίες σε χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τους αναφερόμενους όρους του κανονισμού.