Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Οδηγός σύνδεσης στο WiFi του Ε.Μ.Π..


Η πρόσβασή σας στην υπηρεσία είναι πολύ εύκολη αρκεί να διαθέτετε την κατάλληλη wireless κάρτα στον υπολογιστή σας.

Υπάρχουν 2 τρόποι σύνδεσης:
Web Login
802.1X

Το ΚΕΔ - Ε.Μ.Π. σας ενημερώνει και σας καθιστά την προσοχή στα εξής:

Κατά την εισαγωγή σας στην υπηρεσία ασύρματου δικτύου του Ιδρύματος η αποστολή των στοιχείων σας (username / password) είναι ασφαλής διότι γίνεται με τη χρήση του πρωτοκόλλου HTTPS.

Το ΚΕΔ - ΕΜΠ δεν φέρει καμία ευθύνη για την ασφάλεια του συστήματός σας και των προσωπικών σας δεδομένων. Σας συνιστούμε την χρήση πρωτοκόλλων ασφαλούς μετάδοσης όπως POPs , IMAPs , SSH , HTTPS.

Στην περίπτωση που έχετε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία αρωγής χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. - 17:00 μ.μ. για το δίκτυο δεδομένων και δέχεται τις κλήσεις μέσω τηλεφώνου 210 - 772-1861, fax 210 - 772-1866 ή άμεσα στο κτίριο του ΚΕΔ. Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση help-data@noc.ntua.gr.

Το κείμενο παραχωρήθηκε από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π..