Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Συγκοινωνιακοί Χάρτες


Πρόκειται για χάρτες υψηλής ανάλυσης που περιέχουν την αφετηρία, το τέρμα αλλά και τις στάσεις για κάθε γραμμή του ΟΑΣΑ.

Ο κάθε χάρτης φέρει ειδικό υπόμνημα στο οποίο επεξηγούνται οι χρωματισμοί των γραμμών και όλα τα σύμβολα, αλλά και πίνακα στον οποίο αναγράφονται οι γραμμές λεωφορείων και τρόλλεϋ που εξυπηρετούν κάθε Δήμο ή Κοινότητα ξεχωριστά.

Μπορείτε να κατεβάσετε, να τυπώσετε ή απλά να δείτε στην οθόνη σας όποιον χάρτη επιθυμείτε, πατώντας στις παρακάτω αντίστοιχες περιοχές:


ΟΑΣΑ Συγκοινωνιακός Χάρτης Ευρύτερης Περιοχής Αθηνών.


ΟΑΣΑ Συγκοινωνιακός Χάρτης Κέντρου Αθηνών.


Αν δεν εμφανίζονται τα ονόματα των δρόμων στους χάρτες παρακαλούμε κατεβάστε τις γραμματοσειρές που απαιτούνται.

Οι χάρτες είναι ιδιοκτησία του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών.