Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Επικοινωνία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π.


Κεντρική Βιβλιοθήκη
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
ΤΚ 15780, Αθήνα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Εξυπηρέτησης Χρηστών
Είσοδος: 210 772 3876
Πληροφορίες: 210 772 3878
Δανεισμός: 210 772 1576
Fax: 210 772 1565
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: library@central.ntua.gr


Παράρτημα Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Πατησίων)
Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο κτιρίου Αβέρωφ (Ροτόντα)
Βιβλιοθήκη/Αναγνωστήριο κτιρίου Μπουμπουλίνας (4ος όροφος)
Συλλογή «Βιβλιοθήκη Κ. Α. Δοξιάδη» (κτίριο Μπουμπουλίνας, 5ος όροφος)
Ταχυδρομική Διεύθυνση
Πατησίων 42
ΤΚ 10682, Αθήνα
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Εξυπηρέτησης Χρηστών (κτίριο Αβέρωφ)
Πληροφορίες/Δανεισμός: 210 772 3313, 210 772 3717, 271 772 3835
Fax: 210 772 3735
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: pat_arch_lib@lib.ntua.gr
Τηλέφωνα Επικοινωνίας Εξυπηρέτησης Χρηστών (κτίριο Μπουμπουλίνας)
Πληροφορίες: 210 772 3734, 210 772 3727
Fax: 210 772 3476