Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Πληροφορίες ορόφων


Η Κεντρική Βιβλιοθήκη στεγάζεται στο νέο κτήριο που ανεγέρθηκε με χρηματοδότηση από το Β΄ ΚΠΣ και έχει συνολική επιφάνεια 7.000 m2.

Περιγραφή χώρου ανά όροφο:
Ισόγειο:
Περιοδικά τρέχοντα και παλαιότερα τεύχη.
Διδακτορικές διατριβές, Διπλωματικές εργασίες.
Συλλογή βιβλίων που έχουν εκδοθεί από το 1950 μέχρι και το 1970.
Νησίδα 22 SunRay τερματικών για το κοινό.
Θέσεις ατομικής μελέτης.
Αναγνωστήρια.
2 Φωτοτυπικά μηχανήματα.
Γραφεία προσωπικού.
1ος Όροφος:
Είσοδος.
Ειδικά ντουλάπια φύλαξης (Lockers).
Εκθετήρια νεοεισερχομένων βιβλίων.
Χώρος εξυπηρέτησης / Παροχής Πληροφοριών.
Χώρος εξυπηρέτησης Δανεισμού.
Ιστορική Βιβλιοθήκη (ειδική συλλογή κλειστής πρόσβασης).
Πολιτική Βιβλιοθήκη Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Ε.Μ.Π..
Πληροφοριακό Υλικό (Εγκυκλοπαίδειες, Εγχειρίδια, Λεξικά).
Συλλογή βιβλίων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.
Συλλογή βιβλίων Πολλαπλής Βιβλιογραφίας.
4 Φωτοτυπικά μηχανήματα.
4 Η/Υ για την υποβολή αιτήσεων έκδοσης κάρτας δανεισμού.
Νησίδα 6 Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για το κοινό.
1 Μηχάνημα ανάγνωσης Microfich.
Αναγνωστήρια.
Θέσεις ατομικής μελέτης.
Γραφεία προσωπικού.

2ος Όροφος:
Βιβλία Κύριας συλλογής.
Συλλογή Θεατρικής Ομάδας.
Αναγνωστήρια.
Αίθουσες ομαδικής μελέτης.
Θέσεις ατομικής μελέτης.
3ος Όροφος:
Γραφείο Περιοδικών Εκδόσεων.
4ος Όροφος:
Γραφείο Κοινοπραξίας Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
5ος Όροφος:
Ειδικές συλλογές κλειστής πρόσβασης:
  • Ιστορική Βιβλιοθήκη (βιβλία).
  • Αντίτυπα σημειώσεων, διατριβών και βιβλίων πριν από το 1970.
  • 6ος Όροφος:
    Ειδικές συλλογές κλειστής πρόσβασης:
  • Ιστορική Βιβλιοθήκη (περιοδικά).
  • Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
  • Περιοδικά που έχει σταματήσει η συνδρομή τους.
  •