Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Αίθουσες Πολυμέσων & Τηλεκπαίδευσης του Ε.Μ.Π..


Το 1999 κατασκευάστηκαν αίθουσες τηλεκπαίδευσης και τηλεδιάσκεψης στο κτήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Ε.Μ.Π., με δυνατότητες όπως ψηφιακό βίντεο υψηλής πιστότητας, μικροφωνική κάλυψη σπουδαστών, αυτόματες κάμερες παρακολούθησης των διδασκόντων και διασύνδεση μέσω ταχύτατου δικτύου τεχνολογίας INTERNET με αντίστοιχες αίθουσες στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΕΚΠΑ και στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών - ΟΠΑ. Κατασκευάστηκαν στα πλαίσια έργων ΕΠΕΑΕΚ, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Παιδείας.

Τις Αίθουσες Πολυμέσων αποτελούν ένα αμφιθέατρο, μία αίθουσα τηλεκπαίδευσης και δύο αίθουσες τηλεδιάσκεψης.
Το αμφιθέατρο είναι 80 ατόμων και συνήθως χρησιμοποιείται για διεξαγωγή μαθημάτων.
Οι αίθουσες τηλεδιάσκεψης είναι 20 (ΤΔ1) και 15 (ΤΔ2) ατόμων και προσφέρονται για συναντήσεις και παρουσιάσεις που απευθύνονται σε ανάλογου μεγέθους κοινό και στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν μέσω κατάλληλου εξοπλισμού τηλεδιάσκεψης και μακρινά σημεία.
Η αίθουσα τηλεκπαίδευσης έχει χωρητικότητα 30 ατόμων και προορίζεται για τηλεκπαιδεύσεις υψηλών προδιαγραφών, παρέχοντας ευελιξία στο χειρισμό τοπικών και απομακρυσμένων πηγών εικόνας και ήχου, και δίνοντας τη δυνατότητα καταγραφής αποθήκευσης και μετάδοσης των γεγονότων που λαμβάνουν χώρα στο χώρο.

Είναι εφάμιλλες αντίστοιχων αιθουσών των ΗΠΑ και από τις πρώτες που εγκαταστάθηκαν στην Ευρώπη. Η πολύ καλή δικτυακή υποδομή του Ε.Μ.Π. επιτρέπει την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία με πολλούς τρόπους:
  • Παρακολούθηση διδασκαλίας εξ αποστάσεως μέσω του Internet (H.323) ή μέσω ISDN σε πραγματικό χρόνο ή/και με τη βοήθεια αποθηκευμένου ηλεκτρονικού υλικού.
  • Κοινή διδασκαλία καθηγητών του ΕΜΠ με καθηγητές άλλων Ιδρυμάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με επικοινωνία πολυμέσων υψηλής πιστότητας, μέσω του προηγμένου Εκπαιδευτικού - Ερευνητικού Διαδικτύου (Internet) ΕΔΕΤ - GRNET.
  • Χρήση των ανεξάντλητων γνωστικών πόρων του Internet κατά την διδασκαλία.
  • Μαγνητοσκόπηση μαθημάτων σε video server και αναμετάδοσή τους μέσω του Internet.

Οι εφαρμογές Τηλεκπαίδευσης αποτελούν το μέλλον των εκπαιδευτικών εφαρμογών στην Κοινωνία της Πληροφορίας, και η αξιοποίησή τους αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ακαδημαϊκή Κοινότητα. H τηλεκπαίδευση περιλαμβάνει οποιαδήποτε μορφή εκπαίδευσης η οποία χρησιμοποιεί τους πόρους του δικτύου ή γενικότερα τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Προκειμένου να πραγματοποιήσετε κράτηση για τις αίθουσες πολυμέσων της βιβλιοθήκης θα πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

Για τις Αίθουσες Τηλεδιάσκεψης 1 και 2 και το Αμφιθέατρο Πολυμέσων
1. Τηλεφωνική επικοινωνία με την γραμματεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων & Προσωπικού στο τηλέφωνο 2049, προκειμένου να λάβετε ενημέρωση για την διαθεσιμότητα των αιθουσών τις ημερομηνίες που επιθυμείτε.

2. Αποστολή της αίτησης (Word ή PDF), στις περιπτώσεις των αιθουσών τηλεδιάσκεψης 1 και 2 και του αμφιθεάτρου, προς την Γραμματεία του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού με fax στον αριθμό 1960.
Για την Αίθουσα Τηλεκπαίδευσης
1. Τηλεφωνική επικοινωνία με την κα Α.Δημητρίου στο Κέντρο Δικτύων (τηλέφωνο 210.772.2240, e-mail: teleteaching@noc.ntua.gr), προκειμένου να λάβετε ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα της αίθουσας.

2. Αποστολή της αίτησης (Word ή PDF) στο ΚΕΔ-Ε.Μ.Π. μέσω fax στον αριθμό 210.772.1866.
Οι αίθουσες χρησιμοποιούνται για τηλεδιασκέψεις, αλλά και για συναντήσεις εργασίας ή παρουσιάσεις που δεν απαιτούν σύνδεση με άλλο απομακρυσμένο χώρο. Στην περίπτωση των τηλεδιασκέψεων είναι υποχρεωτική η επικοινωνία με το Κέντρο Δικτύων το αργότερο μία εβδομάδα πριν την τηλεδιάσκεψη.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την υπηρεσία αρωγής χρηστών (Help-Desk) του ΚΕΔ που λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 π.μ. - 21:00 μ.μ. για το δίκτυο δεδομένων και δέχεται τις κλήσεις μέσω τηλεφώνου 210.772.2240, fax 210.772.1866 ή άμεσα στο κτίριο του ΚΕΔ. Ακόμα μπορείτε να στείλετε e-mail στον υπεύθυνο της υπηρεσίας στην ηλεκ. διεύθυνση: teleteaching@noc.ntua.gr.

Το κείμενο παραχωρήθηκε από το Κέντρο Δικτύων του Ε.Μ.Π..