Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Δικαιώματα & Υποχρεώσεις Χρηστών

Η Βιβλιοθήκη είναι υποχρεωμένη :
 • Να καλωσορίζει όλους τους χρήστες της και να τους συμπεριφέρεται με σεβασμό.
 • Να παρέχει ένα ασφαλές περιβάλλον.
 • Να παρέχει ένα καθαρό και τακτοποιημένο χώρο μελέτης.
 • Να παρέχει ξεχωριστά δωμάτια ομαδικής μελέτης.
 • Να παρέχει τη δυνατότητα δανεισμού και κράτησης βιβλίων και άλλου υλικού χωρίς την υποβολή υπερβολικών ποινών σε περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής.
 • Να εξυπηρετεί τους χρήστες όσο το δυνατόν συντομότερα είτε προσωπικά είτε τηλεφωνικώς είτε μέσω e-mail.
 • Να παρέχει πρόσβαση στον προσωπικό λογαριασμό των χρηστών ο οποίος είναι εμπιστευτικός και τηρεί το προσωπικό απόρρητο.
 • Να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρει καθώς και βοηθητικούς οδηγούς όπου χρειάζονται.
 • Να εξετάζει τις ερωτήσεις των χρηστών άμεσα και λεπτομερώς.
 • Να εξετάζει καλοπροαίρετα τα σχόλια, τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των χρηστών για τις υπηρεσίες της βιβλιοθήκης.
 • Να επανεξετάζει τις υπηρεσίες της τακτικά.
 • Να αναπτύσσει, εφαρμόζει και διατηρεί τις διαδικασίες ασφαλείας προκειμένου να εξασφαλίζεται η ακεραιότητα και ασφάλεια των αρχείων.
 • Να επεξεργάζεται τις ηλεκτρονικά αποθηκευμένες πληροφορίες και τα προσωπικά αρχεία ως εμπιστευτικά.
 • Να παρέχει πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές και να εκπαιδεύει τους χρήστες ώστε να τις χρησιμοποιούν αποτελεσματικά.

Οι χρήστες είναι υποχρεωμένοι :
 • Να συμπεριφέρνονται στο προσωπικό με σεβασμό.
 • Να μην φέρνουν φαγητά και ποτά στους χώρους της βιβλιοθήκης.
 • Να μην καπνίζουν στους χώρους τις Βιβλιοθήκης.
 • Να σέβονται το χώρο της βιβλιοθήκης, να μην κάνουν φασαρία.
 • Να χρησιμοποιούν τα δωμάτια ομαδικής μελέτης μόνο όταν θέλουν να εργαστούν για ομαδική εργασία.
 • Να έχουν μαζί τους την κάρτα Βιβλιοθήκης όταν θέλουν να δανειστούν υλικό και να μην την δανείζουν σε άλλους χρήστες.
 • Να ολοκληρώνουν τη διαδικασία δανεισμού πριν απομακρύνουν το υλικό από τη Βιβλιοθήκη.
 • Να επιστρέφουν το υλικό έγκαιρα και στην κατάσταση που το δανείστηκαν, σε περίπτωση καθυστέρησης ή φθοράς μπορεί να επιβληθούν ποινές.
 • Να ελέγχουν το email και τον προσωπικό τους λογαριασμό τακτικά προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν ανακοινώσεις.
 • Να ενημερώνουν το προσωπικό για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά τους στοιχεία.
 • Να αφήνουν τις τσάντες – σάκους στον ειδικό χώρο φύλαξης κατά την είσοδό τους στη Βιβλιοθήκη.
 • Να είναι ενήμεροι για τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης.
 • Να μην προκαλούν φθορές στο χώρο της βιβλιοθήκης.
 • Να χρησιμοποιούν τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές κατάλληλα και να συμμορφώνονται με όλους τους κανονισμούς για το ηλεκτρονικό υλικό της βιβλιοθήκης.