Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Βιβλιοθήκες Σχολών του Ε.Μ.Π.


Οι Βιβλιοθήκες (Κέντρα Πληροφόρησης) Σχολών αποτελούν τη μετεξέλιξη των Βιβλιοθηκών των Τομέων και των Εργαστηρίων και περιλαμβάνουν μικρές συλλογές πληροφοριακού υλικού, με ισχυρή υποστήριξη ροής πληροφοριών μέσω του δικτύου δεδομένων του Ε.Μ.Π. Ελέγχονται και βοηθούνται στη λειτουργία και οργάνωσή τους από την Κεντρική Βιβλιοθήκη.
 • Βιβλιοθήκη τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
  (Αίθουσα 01.8 - Κτίριο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ηρώων πολυτεχνείου 9, T.K. 157 73, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, Αθήνα, Ελλάδα. Τηλέφωνο: 210 772 1085, Email:library@lib.ece.ntua.gr).

  Η βιβλιοθήκη του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, (LECED), ιδρύθηκε το 1995 με τη συνεργασία της βιβλιοθήκης του τομέα Πληροφορικής & βιβλιοθηκών άλλων τομέων του τμήματος.

  Στη Βιβλιοθήκη Ηλεκτρολόγων απασχολούνται αποκλειστικά φοιτητές σε συνεργασία με μία επιτροπή καθηγητών διορισμένη από τη Σχολή.

  Η Βιβλιοθήκη της Σχολής διαθέτει συγγράμματα που αφορούν κυρίως στην επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού καθώς και του Μηχανικού Υπολογιστών.

  Οι ώρες λειτουργίας είναι από τις 10.30 π.μ. μέχρι τις 6.30 μ.μ. κάθε μέρα εκτός από Σάββατο και Κυριακή. Κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης προσαρμόζεται ανάλογα.

  Ο Κανονισμός της Βιβλιοθήκης περιγράφει την ίδια τη βιβλιοθήκη καθώς και τους κανόνες λειτουργίας της.

  Η βιβλιοθήκη κατά τις ώρες λειτουργίας της προσφέρει τις παρακάτω υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες, εκτός από τη διανομή λογισμικού, προσφέρονται σε όλα τα μέλη της πολυτεχνειακής κοινότητας. Οι παρακάτω υπηρεσίες και οι όροι χρήσης τους περιγράφονται στον Κανονισμό της Βιβλιοθήκης.
  Δανεισμός Βιβλίων: Η βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου 4000 τόμους βιβλίων που καλύπτουν κυρίως την επιστήμη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών. Όλοι σχεδόν οι τόμοι, με λίγες εξαιρέσεις, μπορούν να δανειστούν στους επισκέπτες.

  Δανεισμός Διπλωματικών-Διδακτορικών, Περιοδικών: Η βιβλιοθήκη διαθέτει περίπου 1500 τίτλους Διπλωματικών-Διδακτορικών και Μεταπτυχιακών εργασιών. Ειδικά τα τελευταία χρόνια (2000-) όλες σχεδόν οι διπλωματικές των τελειόφοιτων φοιτητών καταλογραφούνται στη βιβλιοθήκη.

  Διανομή Λογισμικού: Η βιβλιοθήκη διαθέτει και διανέμει δωρεάν λογισμικό της Microsoft, της Oracle καθώς και διανομές του λειτουργικού Linux.

  Άρτεμις: Το σύστημα "Άρτεμις" είναι ένα διαπανεπιστημιακό δίκτυο ψηφιακής βιβλιοθήκης για την ηλεκτρονική τεκμηρίωση της σύγχρονης ελληνικής γκρίζας (δηλαδή της μη δημοσιευμένης) βιβλιογραφίας. Δηλαδή στο σύστημα αποθηκεύονται διπλωματικές, διδακτορικά, μεταπτυχιακές καθώς και άλλου είδος εργασίες.

  Βιβλία Σχολής: Από το 2001 ξεκίνησε μια προσπάθεια στη βιβλιοθήκη για τη συλλογή των συγγραμμάτων που διδάσκονται στη σχολή των Ηλεκτρολόγων. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τα συγγράμματα για 30 μαθήματα που διδάσκονται στον κορμό, ενώ υπάρχουν τα συγγράματα για 70 μαθήματα που διδάσκονται στις ροές.

  Impact Factor: Ο Impact Factor αποτελεί ένα διαδεδομένο, αλλά όχι το μοναδικό, κριτήριο αξιολόγησης της αξιοπιστίας και απήχησης ενός επιστημονικού περιοδικού.

  Ιστορική Βιβλιοθήκη

  Φωτοτυπίες: Η βιβλιοθήκη διαθέτει φωτοτυπικό μηχάνημα για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

  Βιβλιοδεσία: Η βιβλιοθήκη διαθέτει ένα μηχάνημα βιβλιοδεσίας με σπιράλ, καθώς και ένα μηχάνημα πλαστικοποίησης. Οι επισκέπτες θα πρέπει να φέρνουν οι ίδιοι.

 • Μηχανικής, Γενικό Τμήμα, 210 772 1293


 • Γεωδαιτική, Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών, 210 772 2691.
  Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί κάθε μέρα από τις 10.00 έως τις 14.00.


 • Υδατικών Πόρων, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, 210 772 2856