Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Αποστολή και Στόχος της Βιβλιοθήκης


Αποστολή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης είναι η παροχή πληροφόρησης σε κάθε ενδιαφερόμενο, η στήριξη των προπτυχιακών & μεταπτυχιακών σπουδών καθώς και της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας των μελών της Πολυτεχνειακής κοινότητας του Ε.Μ.Π.