Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία Διαδανεισμού


Η Κεντρική Βιβλιοθήκη του Ε.Μ.Π. για την πληρέστερη κάλυψη των ερευνητικών δραστηριοτήτων της ακαδημαϊκής κοινότητας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και την ενίσχυση των εκπαιδευτικών διαδικασιών, προσφέρει σε όλα τα μέλη της κοινότητας (Μέλη Δ.Ε.Π, Διοικητικό προσωπικό, Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές) τη δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας Διαδανεισμού.
Η Υπηρεσία αυτή παρέχει στους χρήστες βιβλιογραφικό υλικό το οποίο δεν περιλαμβάνεται στις συλλογές της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ή των τομέων του Ε.Μ.Π. και προμηθεύει άλλες συνεργαζόμενες βιβλιοθήκες με δικό της υλικό.

O χρηστής αυτής της υπηρεσίας μπορεί να αιτηθεί φωτοτυπίες άρθρων περιοδικών, διδακτορικών διατριβών, πρότυπα και αποσπάσματα μονογραφιών. Επίσης μέσω της υπηρεσίας αυτής ο χρήστης μπορεί να δανειστεί μονογραφίες, διδακτορικές διατριβές, διπλωματικές εργασίες.

Οι κυριότερες πηγές Διαδανεισμού είναι για την Κεντρική Βιβλιοθήκη η Βρετανική Βιβλιοθήκη και το Εθνικό Δίκτυο Επιστημονικών και Τεχνολογικών Βιβλιοθηκών(Ε.Δ.Ε.Τ.Β).
Δυνατότητα χρήσης της υπηρεσίας Διαδανεισμού δίνεται σε όλα τα μέλη της κοινότητας (Μέλη Δ.Ε.Π, Προσωπικό, Μεταπτυχιακούς και Προπτυχιακούς Φοιτητές) αρκεί να είναι εγγεγραμμένα μέλη της Βιβλιοθήκης.

Χρήση της υπηρεσίας διαδανεισμού σε βήματα.
Αιτήσεις Διαδανεισμού γίνονται μόνο ηλεκτρονικά μέσα από το site της Βιβλιοθήκης.

α. www.lib.ntua.gr
β. Ηλεκτρονική Υποβολή και Παρακολούθηση Αιτήσεων Διαδανεισμού (οδηγίες χρήσης)
γ. Παραγγελία τεκμηρίου/Διαδανεισμός
δ. Εγγεγραμμένα μέλη
ε. Επιλογή Διαδανεισμού ανάμεσα σε άρθρο ή βιβλίο

Απαραίτητη προϋπόθεση η πληρότητα και εγκυρότητα των στοιχείων της αιτούμενης βιβλιογραφίας για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση σας.
Τα περισσότερα αιτήματα ικανοποιούνται σε 7-10 μέρες, είτε από Ελλάδα είτε από την British Library. Η Βιβλιοθήκη δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις στην άφιξη του υλικού.
Ο χρήστης ειδοποιείται για την άφιξη του υλικού τηλεφωνικά είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον Κανονισμό Διαδανεισμού καθώς και τις Συχνές Ερωτήσεις Διαδανεισμού.


Για οικονομικούς λόγους (περιορισμός του κόστους της υπηρεσίας courier), η παραλαβή βιβλίων που προερχονται απο βιβλιοθήκες εντός Αττικής, θα γίνεται απο τους ίδιους τους χρήστες.
Ευχαριστούμε για την κατανόηση.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Γραφείο Διαδανεισμού:
Κόκκορη Βασιλική, Βιβλιοθηκονόμος, MSc: 210 7723877
Αναστασοπούλου Χριστίνα, Βιβλιοθηκονόμος, MSc: 210 7722317
Καραχρήστου Ευη, Βιβλιοθηκονόμος: 210 7721250

Fax: 210 7721565
Ε-mail: libill@central.ntua.gr