Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Δωμάτια Ομαδικής Μελέτης


Υπάρχουν έξι αίθουσες ομαδικής μελέτης στον 2ο όροφο και δίνονται σε ομάδες τριών ατόμων και πάνω και με διάρκεια έως τρεις ώρες.

Στα δωμάτια αυτά δεν επιτρέπεται το φαγητό, το ποτό και το κάπνισμα. Όταν περάσει το 3ώρο πρέπει να κλειδώνετε και να επιστρέφετε το κλειδί στον πάγκο πληροφοριών.

Η μέγιστη χρήση του δωματίου περιορίζεται σε τρεις (3) ώρες με δικαίωμα παράτασης μία (1) ώρα αν δεν υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Με την λήξη του καθορισμένου χρόνου, οι χρήστες οφείλουν να ενημερώνονται από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης για επιπλέον δυνατότητα χρήσης του δωματίου.