Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία Δωρεάς Υλικού


Όποιος ενδιαφέρεται να δωρίσει υλικό στην Κεντρική Βιβλιοθήκη θα πρέπει να γνωρίζει την εξής πολιτική.

Σε περίπτωση που τα βιβλία είναι λίγα (έως δέκα) και είναι αξιόλογα και μέσα στα ενδιαφέροντα του Ε.Μ.Π. τα φέρνει ο δωρητής στην Βιβλιοθήκη.
Όταν μας τα φέρει του δίνουμε να συμπληρώσει μια φόρμα που στην ουσία αφήνει το δικαίωμα στην Βιβλιοθήκη να διαχειριστεί το υλικό της δωρεάς όπως κρίνει αυτή καλύτερα.

Αν τα βιβλία είναι παραπάνω από δέκα, ο δωρητής συμπληρώνει μια φόρμα καταγραφής υλικού που περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:
Συγγραφέα
Τίτλο βιβλίου
Έτος έκδοσης
Η λίστα αυτή κατατίθεται στην Συγκλητική Επιτροπή Βιβλιοθήκης η οποία αποφασίζει εάν θα γίνει αποδεκτή η δωρεά ή όχι.
Ανεξαρτήτως της απόφασης της Σ.Ε.Β. οφείλουμε να ενημερώσουμε τον ενδιαφερόμενο δωρητή για την απόφαση.
Εάν αποδεχτούμε την δωρεά του εξηγούμε ότι τα βιβλία που θέλει να μας δωρίσει τα φέρνει ο ίδιος στο χώρο της βιβλιοθήκης.
Και σε αυτήν την περίπτωση ο δωρητής όταν φέρνει το υλικό της δωρεάς συμπληρώνει τη φόρμα διαχείρισης του υλικού από την βιβλιοθήκη.

Υπάρχει και η περίπτωση της δωρεάς βιβλίων από καθηγητές του Ε.Μ.Π. (ενεργούς ή μη).
Σε αυτήν την περίπτωση αποδεχόμαστε την δωρεά χωρίς να χρειάζεται να περάσει από την Σ.Ε.Β. το συγκεκριμένο θέμα, αρκεί τα βιβλία που πρόκειται να μας δωρίσουν να μην τα έχουμε ήδη σαν υλικό στην βιβλιοθήκη μας σε πάρα πολλά αντίτυπα.

Ανεξάρτητα σε ποια από τις παραπάνω περιπτώσεις ανήκει μια δωρεά, όταν έρθει το υλικό στην βιβλιοθήκη, το επεξεργαζόμαστε και το σφραγίζουμε.
Στις δωρεές που ξεπερνούν τα δέκα βιβλία βάζουμε σφραγίδα με τα στοιχεία του δωρητή.
Επίσης στο internal note, σημείωση στο item του βιβλίου, γράφουμε το ονοματεπώνυμο του δωρητή,
Στον δωρητή αποστέλλουμε ευχαριστήριο το οποίο το υπογράφει ο εκάστοτε αντιπρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων του Ε.Μ.Π..