Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία Help Desk του Ε.Μ.Π..


Καλώς ήρθατε στην Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης “Help Desk”.

Εδώ μπορείτε να υποβάλλετε τις Ερωτήσεις σας σε έναν Βιβλιοθηκονόμο μέσω της Υπηρεσίας “Help Desk” χωρίς να είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία σας στο χώρο της Βιβλιοθήκης.

Οι ερωτήσεις μπορεί να υποβάλλονται όλο το 24ωρο. Οι απαντήσεις θα δίνονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα ερωτήματα πρέπει να είναι σχετικά με τα θέματα που καλύπτει η Βιβλιοθήκη.

F.A.Q. Help Desk