Διαδίκτυο Βιβλιοθήκη

Υπηρεσία Παραγγελίας Υλικού από τα μέλη Δ.Ε.Π


Οι παραγγελίες δεν υλοποιούνται λόγω περιορισμένων κονδυλίων

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον κύριο Αλέξανδρο Ηλιάκη
τηλέφωνο: 2107724095 και e-mail:ailiak@mail.ntua.gr